Kontaktinformasjon


Madlamark kirke (Madlamark sokn)

Telefon: 51 84 04 00
Epost: madlamark.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Madlamarkveien 135, 4041 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Organisasjonsnummer: 976993349

Daglig leder

Jan Steinar Halås

51 84 04 00

93 09 15 49

Send e-post

Sokneprest

Turid Mellemstrand Rabenorolahy

51 84 04 00

99 15 18 92

Send e-post

BU-arbeider

Therese Kyvik Eggebø

51 84 04 00

41 31 16 74

Send e-post

Kantor

Gro Årsvoll

51 84 04 00

41 23 40 53

Send e-post

Kirketjener

Bann Semhairy

51 84 04 00

47 67 37 99

Send e-post

Menighetspedagog

Jane Brynie Baltzersen

51 84 04 00

92 04 02 59

Send e-post

Menighetspedagog
i kateketstilling

Christian Tvedt

51 84 04 00

92 24 12 74

Send e-post

Styrer i barnehagen

Inger Kristin Bakken

51 84 04 00

92 48 40 02

Send e-post