Barn


I Madlamark kirke regnes barna med som både mottagere og formidlere av tro, håp og kjærlighet. Det er mye som skjer for alle aldre. Klikk deg videre gjennom artiklene under.