Sokneprest i Madlamark


Ny sokneprest tilsatt:

Les mer

 

Sokneprest i Madlamark


Ny sokneprest tilsatt:

Les mer

 

KIRKEVALG


Kirkevalg = menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg.  Informasjon om kandidatene til menighetsrådsvalget følger.  Kandidatene til Bispedømmerådsvalget/listene er tilgjenglig på Stavanger Bispedømmeråds nettside 

Les mer

 

KIRKEVALG


Kirkevalg = menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg.  Informasjon om kandidatene til menighetsrådsvalget følger.  Kandidatene til Bispedømmerådsvalget/listene er tilgjenglig på Stavanger Bispedømmeråds nettside 

Les mer

 
 

KIRKEVALG

Kirkevalg = menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg.  Informasjon om kandidatene til menighetsrådsvalget følger.  Kandidatene til...

Les mer

 

Sokneprest i Madlamark

Ny sokneprest tilsatt:

Les mer

 

Dåp

Velkommen til dåp i Madlamark kirke

Les mer

 

KIRKEVALG

MENIGHETSRÅDSVALG - Bispedømmerådsvalg = KIRKEVALG 8.9.september 2019 forhåndsstemming,- se denne artikkel Kandidatlisten er klar...

Les mer

Flere saker