Altertavlen og arkitektur


Altertavlen i Madlamark kirke: Korsportalen -

Kunstner: Ole Lislerud. Avduket i 2003

Kunstnerens orientering om symboler og farger i KORSPORTALEN

Komposisjonen er i sin helhet bygget opp av varianter av det greske korset, som til sammen danner et sentralt motiv: Y-korset.

Y-korset er ikke så kjent i vår tid, men fra middelalderen ble det regnet som et symbol på Treenigheten, men assosieres også med den oppstandne og velsignede Kristus.

I dag er det mest brukt på messehagelen. Y-korset er omkranset på alle sider av et stort lyst parti med kalligrafisk skrift. Komposisjonen av det mørke midtpartiet og den lyse rammen, danner hovedtrekkene i Korsportalen.

Variantene av det greske korset, også kjent som kvadratkorset eller misjonskorset, danner de forskjellige og kompliserte elementer som til sammen gir en helhet. Det greske korset kjennetegnes ved at de fire korsarmene er like lange, og representere de fire verdenshjørner. De kan også symbolisere Kristi fire gjerninger. Han åpnet himmelen, knuste helvete, skjenket nåden, og gav syndenes forlatelse.

Portalen er en metafor for den kristne vandring og søken til Gud. Symbolsk forsterkes dette av at tekstene i selve portalen er utvalgt av menigheten selv. Skriften er ikke lesbar, men blir menighetsbærende fordi skriftstedene har en konkret referanse til Bibelen. I partiet nederst bak alteret står det en tavle med disse skriftstedene trykket i gull.

Tekstutrykkene i Korsportalen symboliserer Ordets vandring gjennom historien, fra språk til språk. Portalformen kan tolkes som en vandring fra noe – til noe. I denne kontekst er de greske bokstavene Alfa og Omega plassert som klare ot tydelige symboler i alterbildet. Alfa og Omega representerer den første og den siste bokstav i det greske alfabetet, og symboliserer begynnelsen og slutten.  «Jeg er Alfa og Omega», sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Allmektige. Joh. Åp. 1,8.

Korsportalen kan også symbolisere seieren og triumfen. Seierens og triumfens portal blir buen over veien til Kristus.

Gjennom bevisst bruk av farger har jeg forsøkt å skape bevegelse fra bunn til topp, fra det mørke blå til det lyse. De øverste feltene over Y-korset har en blå trekant med et stort felt av sølv og gull. Gull representerer det overjordiske, storheten og himmelen. Trekanten symboliserer Treenigheten og lyset, Gud bor i lyset, Gud er lys, Kristus er verdens lys. 1. Tim. 6,16.

Den rødoransje fargen rundt Y-korset, representerer ilden, blodet og kjærligheten. I kirkekunsten kan rødfargen være Gudsfargen, og symboliserer hans kjærlighet.

Det blå partiet bak alteret, består av kors som til sammen danner kvadrater. Kvadratet representerer jorda og mennesket, mens blåfargen representer det evige. Dette er himmelens farge og leder tanken mot det guddommelige, - på himmelen og trofastheten.

Tekstene i dette partiet er på tre ulike språk. Den hebraiske teksten er hentet fra Salmenes bok 61,3. Den greske teksten er hentet fra Matteus 3, 16. Den koptiske teksten er hentet fra Salmenes bok 11, 4.

Korsportalen er ladet med symboler og det er mitt håp at den vil kunne gi den enkelte både visuelle og åndelige opplevelser.

Tilbake