Diakoni - omsorgstjenesten


Alle trenger vi at noen bryr seg!

 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennomnestekjærlighet, inkludderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakonale sammenkomster i Madlamark menighet:

Vaffeltreff: Annenhver onsdag  (partallsuker) kl. 11.00 er det vaffeltreff. Her kommer de eldre sammen og drikker kaffe, drøser og spiser varme vafler. Det er alltid en quiz, en andakt og en opplesning av en god historie.

Hvilepuls: Første torsdag i måneden  kl. 20.00  - 20.30 er det mulighet for å sitte ned, tenne lys, lytte til rolige toner fra flygelet og hvile i stillheten i kirkerommet.

Diakoniutvalget i menigheten har ansvar for Sommerfesten for eldre over 85 år, de er kjøkkenhjelp på Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, og de deltar på arrangement på Allehelgenssøndag. Foruten dette arrangerer de Diakonikvelder med tema. De er også medlemmer av Diakoniutvalget som er med på Hvilepuls.

Tilbake