Forbønn


FORBØNN

Vil du være med og be.
I kirken er det en bønnekasse- der kommer det stadig inn bønne-emner og disse blir samlet og kan sendes til de som ønsker å være med og be. Send mailadressen din til madlamark.menighet.stavanger@kirken.no - så formidler vi videre.

Minner også om menighetens bønneliste:

Søndag takker og ber vi for:

 • Gudstjenesten og alle som kommer til kirken
 • Søndagsskolen med barn, foreldre og ledere
 • Menighetsfellesskapet, at det kan være preget av åpenhet og varme
 • En levende Kristustro og frimodig tjeneste

Mandag takker og ber vi for:

 • Madlamark menighets barnehage «Himmelblå», med barn og ansatte
 • Babysang
 • Madlamark KFUK/KFUM-speiderne
 • Y’s men’s Club

Tirsdag takker og ber vi for:

 • Det kirkemusikalske arbeidet og korene «Småbarnssang», «Boblende glede», «Madla Tweens», «Telluskoret», «Mannskoret» og kammerkoret Grandezza
 • Menighetsrådet og utvalg i menigheten
 • Staben i menigheten

Onsdag takker og ber vi for:

 • De som døpes i menigheten vår, at de kan få leve og vokse i den kristne tro.
 • Konfirmantene våre, at de kan få et levende møte med Jesus, og finne sin plass i menighetens liv.
 • Alle hjemmene i menigheten, at de kan være fylt av kjærlighet, respekt og troskap.
 • Smågruppene i menigheten: Husfellesskap, kirkeringer, foreninger og bibelgrupper.

Torsdag takker og ber vi for:

 • Misjonsprosjektene vi støtter i Thailand og Ecuador.
 • At kallet til misjon må holdes levende, og at unge og eldre må gå inn i tjenesten med glede.
 • Diakoniutvalget og den kristne omsorgstjeneste blant unge og eldre.

Fredag takker og ber vi for:

 • Trosopplæringsarbeidet,
 • Ungdomsarbeidet i kirken, for deltakere og ledere.
 • Skolene våre: Madlavoll, Madlamark og Gosen, for elever og lærere og for miljøet på skolene.
 • Barnehagene i bydelen

Lørdag takker og ber vi for:

 • Bystyre, Storting og regjering, at samfunnet vårt kan ledes etter Guds gode vilje.
 • Alle som er rammet av sykdom og har tungt å bære.
 • Biskopen i Stavanger
Tilbake