MadlaTweens 4.-7.klasse


For gutter og jenter fra 4.-7.klasse

Tid: Tirsdag kl. 13.30-14.30

Sted: Madlamark Kirke

Barna får enkel opplæring i stemmebruk og oppvarming. Koret synger både engelske og norske sanger, og både med og uten mikrofoner. Vi synger både gospel og moderne sanger, men har også i løpet av året utvidet repertoaret til klassisk pregede sanger, hvor de eldste jentene får synge diskant. Koret er også en viktig arena der barn gjennom de ulike aktivitetene får bli kjent med hverandre, dem selv og med Gud. Vi samles rundt lysgloben til fortelling, bønn og lystenning, og til lek i slutten av øvelsen, hvor barna selv får ledertrening i form av å styre - og være ansvarlig for gjennomføring av leken. 

Koret deltar aktivt i menighetens gudstjenesteliv, og de har hatt kjekke sangoppdrag  rundt i nærområdet. Blant annet har de sunget på Aktivitetsdag på Madla Amfi, Luciatog på lesesenteret ved UIS, og adventsmessen Fest i Guds Hus i Madlamark Kirke. Storsatsingen høsten 2024 er adventsmessen Fest i Guds Hus og opptrinn på Julaftensgudstjenesten.

 

Program for Høsten 2024 finner du HER

Påmelding gjøres HER

Kontigent: 400 pr. år

Kontaktperson: Kantor Gro Årsvoll

Epost: ga839@kirken.no

Mobil: 41234053

Tilbake