Vi leser Bibelen 31.mai - Johannesbrevene


Aller siste "Vi leser Bibelen" i en lang, lang rekke, når vi samles omkring Johannes-brevene i Magnar Kartveits forelesning på siste mai-dag. Det meste av Bibelen er nå pløyd gjennom - og disse brevene må kunne sies å være en god avslutning på en flott og spennende reise. 

Dybdedykk i Bibelen fortsetter med en av landets fremste teologer, professor emeritus Magnar Kartveit. Først tas tråden opp fra mai-forelesningen hvor Esra og Nehemja-bøkene ble fokusert (Kan ses på youtube-kanalen til madlamark menighet). Deretter kommer hovedforelesningen hvor brevene etter Johannes gås etter i sømmene.

30-50 frammøtte hver gang i kirken, og enda flere på youtube, har fått økt forståelse og inspirasjon til egen lesing fra gjennomgang av bok for bok i Bibelen.

Filming av forelesningene for youtube-kanalen gjøres i etterkant. Vårens program blir som følger - det er fint å orientere seg i boka på forhånd, for deretter å lese grundigere etterpå:

 • 25.januar: 1.og 2.Timoteusbrev, og Titus brev. 

 • 22.februar: Salomos Høysang

 • 29.mars: 1.og 2.Peters brev

 • 10.mai: Esra og Nehemja

 • 31.mai: Johannes-brevene

Magnar Kartveit er en svært dyktig teolog, og han hjelper oss inn i enkeltbøker, avsnitt eller større sammenhenger. Bibelen er viktig for både troen og livet - på disse kveldene får du kunnskap, forståelse - og kanskje utfordring til dine egne tanker. 

I månedlige samlinger i Madlamark kirke har han foreløpig dykket inn i følgende bøker:

 • Jesaja,
 • Matteus,
 • Salmene
 • Johannesevangeliet.
 • 1 Mosebok
 • Apostelgjerningene
 • Forkynneren
 • Johannes’ Åpenbaring
 • Josva
 • Romarbrevet.

(Disse ble gjennomført i 2018 og 2019, og finnes ikke i opptak på Youtube)

 • Samuelsbøkene
 • Hebreerbrevet
 • Daniels bok
 • Lukas-evangeliet
 • Salomos Ordspråk
 • Galaterbrevet
 • Korinterbrevene
 • Esters bok
 • Efeserbrevet
 • 2.Mosebok
 • Markusevangeliet
 • Filipperbrevet
 • Jeremia
 • Kolosserbrevet
 • Esekiel

Disse ligger tilgjengelig i opptak på menighetens youtube-kanal HER. Trykk "abboner" for å få varsel når noe nytt legges ut. 

Bibeltime eller dybdedykk - og med på kjøpet inspireres vi til å lese i Bibelen selv. 

 

 

 

 


Kateket
Jan Steinar Halås
930 91 549
Send e-post

Tilbake