Y's men


Kan du tenke deg å være en del av et stort globalt nettverk?

Y's Men Madlamark er først og fremst en lokal "forening". Et møtested for godt voksne som setter spennende tema på dagsorden og møtes til mat og sosialt samvær. Møtene holdes den andre mandagen i måneden kl. 19.30 og er åpne for alle interesserte, om ikke annet er annonsert. Les mer om programmet HER.

 Les mer om Y's men nasjonalt og internasjonalt HER. 

Tilbake