Søndagspreken på YOUTUBE


På vår egen Youtube-kanal ligger det en del godt stoff!

Ikke hver gudstjeneste blir streamet, og ikke hver preken legges tilgjengelig etter søndagsgudstjenesten. Men ofte vil du finne noe til å berike søndagen med - selv om du ikke får vært tilstede i kirken.

Abboner gjerne på Youtube-kanalen - da får du varsel når noe sendes.

På kanalen legges også "Vi leser Bibelen" med Magnar Kartveit, og kanskje annet kjekt etterhvert. Du finner også en fin påskefeiring i fire episoder. 

Youtube-kanalen finner du HER 

Tilbake