Barnebursdager i kirken for flyktninger


Hoppeslottet som kirken har anskaffet, har gitt oss ideen om å kunne bety noe for de Ukrainske flyktningene som har kommet til området.

I samarbeid med flyktningekoordinator i Stavanger-kirken har vi dermed gleden av å tilby bursdagsfeiring i vår kirke.

Vi har en stor menighetssal og et godt ungdomsrom i kjelleren som er godt egnet til barnebursdager. I kombinasjon med et godt kjøkken og hoppeslott-mulighet i menighetssalen, gir dette muligheten til å kunne bety noe ekstra for en gruppe mennesker som står i en vanskelig situasjon. En ungdom har tatt på seg å være vert og sikkerhetsaansvarlig på hoppeslottet. 

Vi har fanget opp at det kan være interesse for tiltaket - nå gjenstår å se hvor mye det vil bli brukt. 

Om vi i neste omgang utvider muligheten til bursdagsfeiringer i kirken, også for andre, er noe vi kommer tilbake til. 

Tilbake