Allehelgen i Madlamark 5.november


Denne søndagen preges av to "satsinger" i Madlamark - både på formiddag og kveldstid. Vel møtt!

Allehelgens-gudstjeneste

Søndag kl.1100

Kammerkoret Grandezza, solister og musikere. 

Prest Turid Mellemstrand Rabenorlahy.

Kantor Gro Årsvoll.

Kirkekaffe.

 

 

 

Allehelgens-samling

Søndag kl.1800

for alle som kjenner på sorg.

Lystenning

Ord til ettertanke v/ prest Turid Mellemstrand Rabenorolahy

Sang v/ Kari Grethe Hjorthaug

 

Arr: Diakoniutvalget i Madlamark kirke

Tilbake