KAOSkirke-suksess


Den 29.januar ble historiens første KAOSkirke i Madlamark holdt i beste gudstjenestetid. Med svært gode tilbakemeldinger. 

KAOSKirke, forrige søndags svært annerledes gudstjeneste, fikk veldig god respons. Småbord i kirkerommet, kaffe, saft og spiselig på bordene, formingsaktivitet som bygde opp under prekenteksten, barnehage-sang og dramatisering, var momenter som møtte mange som kom til kirke. Noen hadde forventninger, andre ble overrasket og usikker på hva som nå møtte dem. 

Kaos-begrepet i denne sammenhengen er brukt for å skape større sammenheng og mindre kulturkrasj mellom mange barnefamiliers opplevelse av familieliv og hverdag, og livet i kirken. Mange faste kirkegjengere kunne kjenne igjen mye fra en vanlig gudstjeneste. Men det var mere lyd, mere bevegelse, mere aktivitet, - og mere fellesskap. 

Den digitale tilbakemeldingen vi fikk etter søndagen, sammen med et par innleverte papir-skjemaer, var overstrømmende: 

- "Kjempekoselig med barn og voksne som koser seg sammen i kirken."
- "Likte konseptet veldig godt. Barnevennlig, trivelig, sosialt. Supert initiativ. Håper på gjentakelse."
- "Herlig for barn og voksne og nydelig å se og høre de fine barna."
- "Involvering av hele familien. Flott å se at barna engasjerte seg."
- "Veldig kjekt med småbord og aktiviteter, kjekt med drama."
- "Hyggelig felleskap, fin variasjon i innhold."
- "Uformelt."
- "Knallkjekt!!"
- "Perfekt for barna spes, men også for voksne. Kjekt at så mange barn kom, og ble involvert i gudstjenesten. Kjekt med kirkekaffe og gudstjeneste paralellt...."
- "Involveringen av barna. Talen til den nye medarbeideren Kathrine."
- "Jeg synes det var veldig koselig og spise og kunne snakke og synge mer sammen i lag!"
- "At vi satt rundt bord sånn at vi var mer samlet."
- "Alt - dette var helt topp for barna (og mamma som var med). Dramatiseringen var kjekk og at barna fikk være med på det. Og så var det en aktivitet som var gøy for alle aldre."
- "Det var hyggelig og avslappet stemning."
- "Gudstjenesten var svært godt organisert. Det var flott forarbeid. Himmelblå var rørende. Det kom mange foreldre mm."
- "Jeg tror på dette. Det ga ungene en følelse av at kirken er et kjekt sted."

På spørsmål om hva som fungerte dårligere, var det flere som holdt fram at "Alt var tipp topp", mens noen kommenterer: 

- "Vanskelig å hente inn roen i folkegrupper etter aktivitet."
- "Kjekt med mat, men for at barns skulle finne ro hadde det vært litt enklere med mat mot slutten." 
- "Aktiviteten med å lage masker ble i overkant langvarig."
- "Uvant med så mye snakking og løping under liturgiske ledd, preken o.l. Selv voksne stoppet ikke å snakke. Det bør innarbeides en forståelse/holdning at større barn, ungdom og voksne blir stille under liturgiske ledd osv."
- "For oss eldre kan det bli vel mye hvis det blir for ofte slike arrangement."
- "Prekenen bør være veldig kort i barnehagealder. Dramatiseringen var nesten nok."

Det blir ikke KAOS hver søndag i Madlamark. Som regel holder vi på det tradisjonelle, selv om det nå i januar-februar hopet seg opp med familie-pregede gudstjenester. Så skal vi også i fortsettelsen gjøre alt vi kan for å få med oss flere til kirken - også av de yngre generasjonene. Da må vi tørre å tenke og handle nytt. Og vi trenger de trofaste kirkegjengerne med på laget! Det var nydelig å se barn, foreldre og eldre i menighetens storfellesskap på denne måten! I fortsettelsen skal vi være en bred folkekirke som ivaretar både det tradisjonelle og det nyskapende. 

Da er det bare å glede seg - eller stålsette seg - til 11.juni, hvor vi har blinket ut en ny KAOSkirke. 

Tilbake