Valglisten for høstens kirke-valg er klar


Den endelige listen for menighetsrådsvalget 10.-11.september er klar og komplett, med en supplert kandidat (i tillegg til nominasjonskomiteens liste) nederst på lista. 

Listen nedenfor består av 13 kandidater som alle har sagt JA til å stille til valg 10.og 11.september. Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. 

Følgende valgliste er godkjent av valgstyret (menighetsrådet): 

1. Kjetil Tonstad, seniorrådgiver

2. Solveig Lønberg Abelsen, Psykolog

3. Thomas Øygarden Bjordal, Lege

4. Anne Marte Aasen, Adjunkt

5. Kjersti Lundetræ, Instituttleder

6. Eli Kathrine Mohn Hove, Lege

7. Olaug Larsen, Avdelingsleder i skolen

8. Egil Tungland, Utviklingssjef

9. Hans Olav Westen, Pensjonist

10. Carl Helge Hana, Gallerieier

11. Berit Sørli, pensjonist

12. Jostein Johannessen, pensjonist

13. Siri Svandal (supplerende nominasjon)

 

Kandidatene vil bli grundigere presentert senere i prosessen.

 

Tilbake