Dåp


Velkommen til dåp i Madlamark kirke

Velkommen til dåp! – 

Alle har en stående invitasjon fra kirken om å la seg døpe og bli en del av det kristne fellesskapet. Mange døpes som babyer, men større barn, ungdommer og voksne er like velkomne til å bli døpt.

Den som blir døpt i Den norske kirke, blir også medlem i kirken, og en del av sin lokale menighet.

Dåpen er en hellig handling der Gud møter den døpte på en spesiell måte, og lover å være med gjennom alle dager.

For mange er dåp en sterk og viktig tradisjon. Den går helt tilbake til Jesus og hans dåpsbefaling.

I tillegg til dåp på søndagens gudstjenester, tilbyr vi høsten 2021 dåpsgudstjeneste lørdag 30.okt kl.13

Ved spesielle ønsker eller behov, ta kontakt med presten vår Turid Mellemstrand Rabenorolahy, tr454@kirken.no 

 

Mer informasjon og bestilling av dåp finner du på kirken.stavanger.no/dåp, eller du kan kontakte oss på Kirkens servicetorg, tlf: 51 84 04 00.

 

 

 

Tilbake