Fått invitasjon?


Invitasjoner sendes som brevpost til alle medlemmer som er registrert i Madlamark sokn.

Elektronisk invitasjon
Ønsker du å få elektronisk invitasjon til fremtidige samlinger for ditt årskull, kan du melde deg på listen vår her.

Du vil da få en SMS som du kan svare på for å melde deg på arrangement for ditt årskull, så slipper du å fylle inn hver gang. Denne sendes ut manuelt, så den kommer ikke umiddelbart.  

Påmelding til arrangement
Ønsker du kun å melde deg på et enkelt arrangement, eller lese om arrangementet, kan du gjøre det her.

 

Tilbake