Kirkeringer


En kirkering er et godt nettverk/fellesskap som møtes og i tillegg er med og støtter kirken, både økonomisk og ved annen praktisk hjelp.

Det har vært opp mot 12 kirkeringer i aktivitetet. Dette er gode sosiale settinger, som betyr mye for mange og ikke minst for menigheten. I tillegg til å hjelpe på julemessen, samler de inn penger på møtene sine og er dermed en god støtte økonomisk for menigheten.i forbindelse med julemessen selger lodd, skaffer gevinster, baker og hjelper selve dagen.

Ta kontakt med daglig leder på tlf 51599359, dersom du ønsker å være med i ei gruppe.

Tilbake