Åpen kirke, stille time


STILLE TIME I KIRKEN. 

Tirsdager kl. 10-11  (ikke i skolens ferier)

Vi ber en kort vekselbønn sammen. 

Mulighet for å dele forbønnsemner.

Resten av timen er i stillhet. 

Bli så lenge du ønsker!

 

Tilbake