Givertjeneste


Fast givertjeneste til Madlamark menighet er vinn-vinn!

Å gi er å frigjøres fra det materielle fokuset som omgir oss, og det gir mening å bidra til noe viktig. Les hva et par av giverne våre selv sier nederst i artikkelen.

Det gir menighetsrådet og arbeidet en større forutsigbarhet og er en av hovedinntektskildene i menigheten.

Du kan hjelpe menigheten med en trygg økonomi. Menigheten bidrar selv med midler til lønninger til ungdomsarbeider og menighetspedagog. Og det er mange formål i driften som ikke dekkes gjennom den "offentlige" økonomien. Det er mange som er med i denne tjenesten,- men vi kan bli flere.

Ta kontakt med daglig leder, Jan Steinar Halås på 93091549 eller mail jh664@kirken.no
Det gis skattefritak på gaver fra kr 500 inntil kr 25 000 pr år pr lønnsmottaker. Dette rapporteres inn via menigheten.

Og en utfordring kan dermed gis: kanskje kan du vurdere om det er du eller menigheten som skal få gevinsten som skattefritaket gir - altså å øke giver-beløpet med tilsvarende prosent som du skatter?

NY OG LETTVINT GIVERPORTAL:

Både enkeltgaver og fast månedlig eller årlig trekk kan på enkelt vis registreres på denne enkle nettsiden: 
Klikk på denne linken for å komme til vår "giverportal"

GI GJENNOM VIPPS (sporadiske gaver): 

På vårt dedikerte VIPPS-nummer for gaver og takkoffer, kan du med et enkelt klikk si ja til skattefradrag for enkeltgaver du gir. Så tar "systemet" seg av innrapportering til skattemyndighetene. 

Bruk vippsnummer 629622 for dette, eller bruk følgende QR-kode: 


Gaver mottas med takk og kan forøvrig settes inn på

konto 3201 2228 677.  

Kontakt:


Daglig leder
Jan Steinar Halås

93091549
Send e-post

Tilbake