Misjon - våre prosjekter


Madlamark menighet har hatt et langvarig engasjement for misjon, og for tiden er vi engasjert i to prosjekter: NMS' arbeid i Midtøsten og Normisjons arbeid i Nepal.

ØNSKER DU Å GI TIL VÅRE MISJONSPROSJEKT?

De trenger vår støtte i denne spesielle tiden. 

Bruk VIPPS 629622 og skriv "misjon" i meldingsfeltet (her får du også registrert skattefradrag for gaver), eller vipps 111695, bruk kategori "gaver uten skattefradrag" og merk med "misjon". 

Det er også mulig å betale inn på kontonr 3201 2228 715, husk å merke med "misjon"

 

Normisjons nyhetsbrev mai 2024 fra Okhaldhunga finner du her.

Siste NMS-blogg fra midtøsten finner du her.

 

Midtøsten strekker seg fra Marokko til Afghanistan, fra Tyrkia til Sør-Sudan og har 500 millioner innbyggere. To tredjedeler er arabisktalende, og regionen er gjennomgående muslimsk. Krig og politisk uro herjer i flere av landene. Kristne blir forfulgt, og mange reiser fra regionen.

Sammen med flere partnere kjemper NMS for menneskerettighetene. Kvinner er en særlig utsatt
gruppe, og det er viktig å styrke deres selvbilde og identitet. Vi er med på å spre evangeliet både via satellitt, internett og bibler i en region som delvis er stengt for kristen misjon.

I Midtøsten er vi med på:

Å gjøre Guds kjærlighet synlig på TV

Med fem kanaler på tre språk er SAT -7 til stede i mylderet av kanaltilbud i Midtøsten. Via drama, aktualitetsprogram, sang og musikk, live show med innringingsmulighet, undervisning og forkynnelse er SAT -7 en kristen stemme. En vet med sikkerhet at 25 millioner ser på programmene, og responsen via telefon og sosiale medier kommer fra hele regionen.

Å gjøre Bibelen tilgjengelig for små og store

Bibelselskapet i Egypt har 17 bokhandler spredd ut over landet. I tillegg til de som arbeider i butikkene, er det en stor stab som tar seg av salg og levering direkte til menigheter, skoler og privatpersoner. NMS støtter butikken i Gomhoriyya slik at varene kan selges til en overkommelig pris. Det er nemlig forbudt å gi noe gratis.

Å gi kvinner tro på seg selv og sine muligheter

Kvinner blir behandlet som annenrangs borgere. Trakassering og overgrep er dagligdags. Behovet for å lege sår og bygge selvbilde og identitet er stort. Gjennom medieorganisasjonen Middle East Media og Anafora retreat- og kurssenter når vi mange både direkte og på sosiale medier.

Oppdatert informasjon om prosjektene finner du ved å klikke her. 

 

I Nepal støtter vi dette Normisjon-prosjektet: 

Menneskeverd og like muligheter - inkludering av alle med funksjonsnedsettelser i Okhaldhunga. Les mer om det ved å klikke her. 

 

Tilbake