Søndagens gudstjeneste


På fjerde søndag i faste får du preken, bønn, salme, ofring og søndagsskole. 

Søndagsskolen i dag finner du her:

 

Dagens preken er skrevet av sokneprest Turid Mellemstrand Rabenorolahy, og du finner den HER 

 

Ukens salme kan gjøres til en repeterende øvelse i familien. Du finner den HER

 

Kirkebønnen i dag er film med lystenning, og bønner skrevet av barn: 

 

Dagens offer går til Kirkens Nødhjelpsaksjon - Fasteaksjonen: Du kan Vippse til nr.2426 (Kirkens Nødhjelp. Registreres på Madlamark menighet), eller du kan gi gjennom vår egen facebook-aksjon HER

 

Tilbake