Menighetsrådet 2019-2023


MENIGHETSRÅDET:

Visjon : "Mer himmel på jord"

MENIGHETSRÅDET 2019-2023: 

Leder Kjetil Tonstad se her

Nestleder Greta Throndsen

Medlemmer: Kjersti Lundetræ, Christian Tvedt, Hilde Eggen, Eli Mohn Hove, Hans Olav Westen, Tone Bentsen Salthe, Turid Mellemstrand Rabenorolahy

Varamedlemmer: Finn Christian Oftedal,  Benjamin Fjellheim Olsen,Tove Belland, Kirsti Vigeland

På bildet:

bakerste rekke:Kjetil Tonstad, Kjersti Lundetrø, Tone B. Salthe, Turid M. Rabenorolahy

fremste rekke: Hans Olav Westen, Greta Throndsen, Benjamin F. Olsen, Christian Tvedt

Tilbake