PÅMELDING KONFIRMASJON MADLAMARK


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Stjernefelt må alltid fylles ut. Vi vil gjerne ha konfirmantens mobilnummer, da vi kommuniserer noe via Spond/SMS. Personnummer blir ikke liggende tilgjengelig i våre lister, men trengs for kirkebokføring. Fyll ut to foresatte hvis begge skal få mail-informasjon. Dato for konfirmasjon tilrettelagt HEL-konfirmanter er søndag 27.april kl.1100. Datoer for ordinært opplegg er enten lørdag 26.april eller søndag 27.april (med forbehold om nok påmeldte søndag). Det er 20 plasser pr.gudstjeneste, og påmelding stenges for den aktuelle gudstjenesten når det er fullt.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? Sosiale utfordringer? Allergisk for noe? Annet?
Skole
Klasse


Velg opplegg og tidspunkt for gudstjeneste. "HEL" er opplegg med særskilt tilrettelegging. Øvrige grupper er tidspunkter for konf-gudstjenesten på ordinært opplegg. Når det er fullt på en Gudstjeneste, vises den ikke i listen. Det ble tidlig fullt på lørdag kl. 13.00.
Lørdag 26. kl. 15.00 (11 ledige plasser)
Søndag 27. kl. 13.00 (14 ledige plasser)
HEL-konfirmanter 2025 (ledige plasser)
Noen tilpasninger? (gjelder bare ordinært opplegg)

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg samtykker i at navnet og bilder av konfirmanten kan offentliggjøres, f.eks.i liste i avisen, eller til bruk i menighetens informasjonsarbeid. Bilder vil bli brukt med forsiktighet.

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: