Konfirmasjon i Madlamark


Vi er kjent for to svært bra konfirmantopplegg!

Hvert år har vi mange av byens og bydelens niendeklassinger med oss  spennende og varierte opplegg med undervisning, valgfag og weekend. Vil du være med?