DÅP I KORONATIDEN


To familier bestemte seg  for å ha dåp i Madlamark kirke 19.april, i hver sin lukkede dåpsgudstjeneste.

 

Da de strenge tiltakene ble satt i verk i Norge i mars, var det mange som valgte å utsette den planlagte dåpen.

 

Philip Aaserød Sandvoll ble døpt i Madlamark kirke i en lukket dåpsgudstjeneste 19.april. Foreldrene Trine Eie Aaserød og Ruben Sandvoll sier dette:

«Vi avlyste dåpen som var tiltenkt 22 mars først og fremst på grunn av den usikre situasjonen rundt korona viruset i samfunnet og retningslinjene gitt av myndighetene. Lokalet vi skulle ha dåpsfesten i var også stengt og en stor andel av gjestene skulle kommet med fly fra utlandet.

Ettersom ukene gikk forstod vi at en så stor samling med gjester mest sannsynlig ikke kunne finne sted før om en god stund frem i tid. Vi hadde et stort ønske om å få gjennomføre dåpen. Med alle tiltakene og begrensningene satt av kirken og oss selv følte vi det var forsvarlig å arrangere den med kun de aller nærmeste. Selve dåpsfesten med alle venner og familie skal vi ha på et senere tidspunkt. 

 

Vi savnet ikke å ha dåp i en vanlig gudstjeneste. Det å ha kirken for oss selv gjorde at dåpen ble mer personlig da vi selv fikk komme med innspill til programmet samt at det førte til mindre stress for både foreldre og dåpsbarn. Det var veldig flott å kun ha de aller nærmeste til stede. Vi anbefaler alle som vurderer om de skal arrangere dåp i disse tider å gjennomføre det! Vi sitter kun igjen med en meget fin og positiv opplevelse.
Det er fullt mulig å gjennomføre dåpen på en forsvarlig og trygg måte, og gjerne med et humoristisk preg på slutten. I en tid som dette så er det viktig for helsen med litt humor.»

-forteller Trine Eie Aaserød og Ruben Sandvoll, med dåpsbarnet Philip Aaserød Sandvoll.


«Etter en betryggende telefonsamtale med presten Turid var det naturlig å gjennomføre dåpen av Ole som planlagt, til tross for koronaviruset. Dåpsdagen var jo allerede booket og de fem fadderne var positive til en alternativ dåp. En bonus med å gjennomføre dåpen som planlagt var at dåpskjolen som jeg har sydd selv også passet til lillebror.

Det var en veldig flott og visuell gudstjeneste hvor lengden på 30 minutt var passelig. Til og med storebror Jakob på 2,5 år klarte å sitte stille, men entusiastisk, på stolen hele seremonien. 

 

Personlig savnet vi ikke å ha en vanlig gudstjeneste da vi har noen helseutfordringer i familien. Det nye dåpskonseptet med få personer til stede viste seg å være helt perfekt og vi ville ikke vært foruten denne opplevelsen. I tillegg blir jo dette et spesielt minne fra en spesiell tid som vi er inne i. Dåpsselskapet utsetter vi bare til det er lov å samles igjen.

 

Til de som går og lurer på om de skal gjennomføre dåpen som planlagt så kan vi anbefale det. Det var godt og trygt gjennomført med god informasjon og tilretteleggelse av flinke ansatte i kirken. 

-forteller Hege Alsaker og Christer Eide med dåpsbarnet Ole Alsaker Eide. Storebror Jakob Alsaker Eide

 

 

Tilbake