Din tur til å være konfirmant. Påmelding


Invitasjon til å være konfirmant 2020-2021 sendes ut i slutten av april. Påmelding gjøres her fra 8.mai.

 

Korona har gjort sitt inntog og skjøvet vårens konfirmasjoner over til 19.og 20.september. Likevel:

Nå er det tid for å velge om du skal bli konfirmert. Dette handler ikke først og fremst om hvilke svar du har funnet, men om hvilke spørsmål du har. I kirken er det rom for både tvil og tro, usikkerhet, undring og ulike meninger. Kirkens konfirmanttid gir deg mulighet til å oppdage og oppleve troen på en måte som skolen ikke har mulighet til å gi deg. Vi tar deg med inn i undringen både rundt Bibelens -og troens fortellinger, og rundt livets utfordringer og gleder. Konfirmasjon er alt dette gjennom et år, og at det bes en bønn for deg i kirka på den store festdagen. Vi tror kirka har noe til deg som kan bli svært betydningsfullt.

Konfirmantopplegget beskrives nærmere i DENNE ARTIKKELEN.

Du er velkommen til å melde deg på – Påmeldingen gjøres HER

Påmelding gjelder både for vanlig opplegg, og tilrettelagt opplegg.

I denne INVITASJONEN (åpner seg i nytt vindu) vil du finne ut litt mer, eller hvis du er mer interessert i et tilrettelagt konfirmasjonsopplegg (for ungdommer med utviklingshemming  / funksjonshemming), trykk  HER

Kontakt:


Kateket
Jan Steinar Halås
51 59 93 53
930 91 549
Send e-post

Tilbake