Familiefokus


Menigheten er et treffsted for familier.

 

Madlamark kirke skal være et sted hvor familier møtes, blir nettverk for hverandre, barn og voksne får venner, og man kan hjelpe hverandre med både tro og oppvekst.

Konkret bruker menigheten for tiden noe stabsressurser til å løfte familiefokuset spesielt.

Ta kontakt om du lurer på noe: Anne Marte Aasen annemarteaasen@gmail.com 

FamilieKRIK er møtepunktet for småbarnsfamilier som ønsker bevegelse og action. KRIK står for Kristen Idrettskontakt, men denne avleggeren har mer fokus på lek, bevegelse, friluftsliv og fellesskap enn gym og idrett. Litt uregelmessig møtes barnefamilier i gymsal på en skole i nærheten, eller i eller utenfor kirken. Knytt deg til gruppen på facebook - Madlamark familieKRIK -  for å få mer informasjon.

Madlamark familieKRIK våren 2020:

Mer info om aktivitene kommer i forkant; sjekk Facebooksiden. Men det blir ski og aking - om været tillater det, gymsal, kano, diverse turer, grilling, spikking, bål, leker og nye vennskap.

  • 5. januar 
  • 16. februar
  • 8. mars
  • 29. mars
  • 19.april
  • 10. mai
  • 31.mai

 

Kirkemiddag arrangeres første tirsdagen i måneden for hele menigheten, kl.1630. Særlig er dette et kjekt møtested for barnefamilier. Ingen påmelding, men familiepris på kr.200,- . Kirkemiddager i vår er: 7. januar,  4. februar, 3. mars og 5. mai. Gi beskjed til oss i forkant (mail Jane: jb436@kirken.no) hvis vi skal lage glutenfritt, melkefritt eller noe annet.

 

Tilbake