Familiefokus


Menigheten er et treffsted for familier.

 

Madlamark kirke skal være et sted hvor familier møtes, blir nettverk for hverandre, barn og voksne får venner, og man kan hjelpe hverandre med både tro og oppvekst.

Konkret bruker menigheten for tiden noe stabsressurser til å løfte familiefokuset spesielt.

Ta kontakt om du lurer på noe: Anne Marte Aasen annemarteaasen@gmail.com 

 

FamilieKRIK er møtepunktet for småbarnsfamilier som ønsker bevegelse og action. KRIK står for Kristen Idrettskontakt, men denne avleggeren har mer fokus på lek, bevegelse, friluftsliv og fellesskap enn gym og idrett. Litt uregelmessig møtes barnefamilier i gymsal på en skole i nærheten, eller i eller utenfor kirken. Knytt deg til gruppen på facebook - Madlamark familieKRIK -  for å få mer informasjon.

Madlamark familieKRIK høst 2019:

kl 14.00-15.30 

(mer info på facebook I forkant av hver aktivitet)

15 September -Vi drar til Dalsnuten (Gramstad)

29 September -Klatring i Sørmarka (Sørmarka arena)

13 oktober -Vi sjekker ut livet i vannkanten (Møllebukta)

27 oktober - Tur til Gapahauken (Ullandhaugtårent)

10 November-Leker og bålpanne(kirken)

24 November Bowling (Åsen bowling)

 

Kirkemiddag arrangeres første tirsdagen i måneden for hele menigheten, kl.1630. Særlig er dette et kjekt møtested for barnefamilier. Ingen påmelding, men familiepris på kr.200,- . Kirkemiddager i høst er: 3. september, 1. oktober, 5. november og 3. desember. Gi beskjed til oss i forkant hvis vi skal lage glutenfritt, melkefritt eller noe annet.

 

Tilbake