Imarka - menighetsbladet


Menighetsbladet gis ut fire ganger i året, og har mye godt stoff. Du finner de seineste utgivelsene her.

Redaksjonen:

Svein Vidnes, Kurt Aasen og Berit Håland Sørlie (ansv. redaktør)

Siste utgaver av I Marka:

Juni/juli/August 2021 HER

Sept/okt/nov 2020 HER

Juni/juli/aug 2020 HER

Mars /april/mai 2020 HER

Des/Jan/februar 2019/2020 HER

Mars/april/mai 2019 HER

Desember/januar/februar 2018/19  HER

September/oktober/november 2018  HER

Kontakt:


Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59
450 43 105
Send e-post

Tilbake