Imarka - menighetsbladet


Menighetsbladet gis ut fire ganger i året, og har mye godt stoff. Du finner de seineste utgivelsene her.

 

Redaksjonen:

Per Reidar Ørke, Svein Vidnes, Kurt Aasen og Berit Håland Sørlie (ansv. redaktør)

Siste utgaver av I Marka:

Mars /april/mai 2020 HER

Des/Jan/februar 2019/2020 HER

Mars/april/mai 2019 HER

Desember/januar/februar 2018/19  HER

September/oktober/november 2018  HER

Kontakt:


Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59
450 43 105
Send e-post

Tilbake