Vår organisering - og staben


Sammen bygger vi Madlamark menighet!

I kirken jobber stab og frivillige sammen om å bygge og være menighet. Her gir vi deg litt innblikk i hvordan vi har organisert oss og hvilke arbeidsområder staben jobber med. 

Menighet er fellesskap!

"MER HIMMEL PÅ JORD" Bli med og skap et levende fellesskap. 

Frivillig tjeneste er viktig for menighetens liv og vekst. Samtidig respekterer vi hverandres valg av engasjement – noen skal bruke krefter i familien eller andre sammenhenger, noen har ikke krefter en periode og trenger menigheten som et godt være-sted. Alle er uansett viktige i fellesskapet.

Tilbake