Vår organisering - og staben presenterer seg


Sammen bygger vi Madlamark menighet!

I kirken jobber stab og frivillige sammen om å bygge og være menighet. Her gir vi deg litt innblikk i hvordan vi har organisert oss og hvilke arbeidsområder staben jobber med. 

 

Menighet er fellesskap!

Kortformen av menighetens visjon er «Liv – Tro – tjeneste», hvor det siktes inn mot at den enkelte har en tjeneste i tråd med sine gaver. Fordi hver av oss trenger en tjeneste for vår egen del, og fordi menigheten trenger den enkelte for å bli en helhet.

Frivillig tjeneste er viktig for menighetens liv og vekst. Samtidig respekterer vi hverandres valg av engasjement – noen skal bruke krefter i familien eller andre sammenhenger, noen har ikke krefter en periode og trenger menigheten som et godt være-sted. Alle er uansett viktige i fellesskapet.

Tilbake