Trosopplæring for alle 0-18 år


"Døpe" og "lære dem å holde", sa Jesus. Derfor har vi både kontinuerlig og "punktuell" trosopplæring i Madlamark.

For å se årsrapporten for trosopplæringsarbeidet i 2021, klikk HER

Kirken har lenge drevet kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid for å gi barn og unge trosopplæring med dybde i et godt kristent fellesskap. Fra 2003 når trosopplæringsreformen ble vedtatt i Storttinget, har det kommet et nytt trosopplæringsarbeid i kirken i tillegg, som fokuserer systematikk og helhet, og å nå ut til ALLE de døpte med trosopplæring. Utgangspunktet er at trosopplæring er ute av skolen. Det er kirkens eget ansvar og vi må gjøre det på vår måte!

Hvert årskull - sitt opplegg. Min Kirke er overskriften for de avgrensede, eller "punktuelle" møtepunktene for alle barn og unge fra 0-18 år i Madlamark. Gjennom vår trosopplæringsplan sørger vi for at barn og unge, - hvis de deltar på alle tiltak fra år til år, får med seg den vesentligste kunnskapen som troen bygger på, og får opplevelser som leder dem inn i en trygg kristen identitet. Det vil være frivillig å delta selv om du er døpt. Men fokus på å nå bredt ut gjør at mange tiltak har god oppslutning - over halvparten av de døpte deltar.

De avgrensede, eller "punktuelle" samlingene er lett å kjenne igjen gjennom bruken av logoen vår, som i artikkel-bildet, men med et tall inni. Du finner samlinger for ditt barns årskull under fanen "barn" eller "ungdom".

Målet er å styrke barnas og de unges kristne identitet og tro.  

”De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: ”La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det”. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.” (Markus 10, 13-16). Læring er en sentral dimensjon ved det å være kristen – og å være kirke. Jesus selv ga befalingen om å "lære dem å holde..."

Gjennom hverdagsritualer, høytidsfeiring og markering av livets viktige tider kan hjem og menighet stå sammen i å tolke livet i lys av dåpen, og dåpen i lys av livet.

Størst av alt er kjærligheten.

”Så blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten”. 1. Kor. 13,13. Kjærligheten er det sentrale verdibegrep som beskriver både hvordan Gud er og hvordan vi utfordres til å møte hverandre. For kirken skal denne grensesprengende kjærlighet være dens grunnleggende verdi. Størst av alt er barnet.

En gang disiplene kranglet om å være størst tok Jesus et lite barn og stilte det midt iblant dem, la armene om dem og sa til dem: ”Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle, han er stor”. Lukas 9,48. Dette er så verdifullt at vi ikke kan la barna og de unge gå glipp av det.

Trosopplæringsplanen, som konsentrerer seg først og fremst om de avgrensede tiltakene, finner du etterhvert her i denne linken.....(mangler ennå)

Kontakt:


Kateket
Jan Steinar Halås
51 59 93 53
930 91 549
Send e-post

Tilbake