KIRKEVALG


MENIGHETSRÅDSVALG - Bispedømmerådsvalg = KIRKEVALG 8.9.september 2019

forhåndsstemming,- se denne artikkel

Kandidatlisten er klar:

 

1

Kjetil Tonstad

63 år

direktør

2

Christian Tvedt

34 år

lærer

3

Hans Olav Westen

66 år

pensjonist

4

Greta Throndsen

60 år

spesialpedagog

5

Finn Christian Oftedal

30 år

konsulent

6

Kirsti Vigeland

63 år

lærer

7

Tone Bentsen Salthe

44 år

barnevernspedagog

8

Hilde Camilla Eggen

42 år

tannlege

9

Benjamin Fjellheim Olsen

24 år

student

10

Eli Mohn Hove

52 år

lege

11

Tove Erna Belland

54 år

virksomhetsleder

12

Kjersti Lundetræ

 

-------------------------------------

FORHÅNDSTEMMIMNG 

fra 12. august -6.september på KIRKENS SERVICETORG, 

Klubbgata 1 - 3.et 

Det gis dessuten mulighet for forhåndsstemmening søndag 1. september etter gudstjenesten, på menighetens kontor. 

48 år

senterleder

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake