Sokneprest i Madlamark


Ny sokneprest tilsatt:

 

Turid Mellemstrand Rabenorolahy er i bispedømmerådets møte 28.mai 2019 tilsatt som sokneprest i Ytre Stavanger prosti, Madlamark sokn.

Hun er 42 år og kommer fra kapellanstilling i Hundvåg.

Vi er glad for at vi fikk den kandidaten som menighetsrådet innstilte, og er takknemlige for en god prosess ved tilsettingen.

Tilbake