Mannskoret


Koret har som mål gjennom øvelse og opptreden å fremme sangglede både i og utenfor menigheten, med vekt på å formidle evangeliet gjennom kristen sang. Koret deltar jevnlig i gudstjenestelivet i menigheten, og synger også aktivt på andre arrangement i nærområdet. Koret hadde nylig 30 års jubileum og feiret dette med jubileumskonsert i Madlamark kirke med påfølgende jubileumsfest på Himmel og Hav. Samme året, i 2018, var de på kortur til Århus. I forbindelse med 100 årsmarkeringen for Vidar Sandbecks fødsel, fremførte koret på formiddagstreffet det samme året, en kabaret med showpregede sanger og fortellinger om Sandbeck. 

 

 

 

Tilbake