Kirken de kommende ukene


Regjeringen, Kirkerådet og Stavanger kommune har innført strengere smittevernregler som gjelder fra og med mandag 09.11.20, og ut november måned. Det er viktig at vi alle bidrar i dugnaden disse ukene og det får derfor konsekvenser for de mange arrangementene og aktivitetene vi har i kirken.

 

Søndagens gudstjenester vil gå som normalt, men det er nå en begrensning på 50 personer per gudstjeneste i stedet for 200. Det blir ikke nattverd eller kirkekaffe på de kommende gudstjenestene. 

Alle andre arrangementer i Madlamark kirke er dessverre avlyst ut november.

Kirken er utleid til konsert 29.november og den går som planlagt

Vi ønsker fortsatt å være kirke og vi ønsker å være der for alle som trenger det.

Trenger du noen å snakke med? Du er alltid velkommen til å avtale samtaler med sokneprest Turid Mellemstrand Rabenorolahy. 

Kirken vil være åpen for stillhet og lystenning i kirkerommet: tirsdag, onsdag og torsdag kl 09-14.

Har du spørsmål ta kontakt med en i staben . 

Dette er noen av endringene som trer i kraft 9. november:

  • Maks 50 deltakere på gudstjenester og kulturarrangementer i kirken fordi denne ikke har fastmonterte stoler, ref regjeringens definisjon.
  • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
  • Kirkerådet og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon,  anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. 
  • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet.  Ofring bør skje med Vipps e.l. 
  • Oversikt over deltakere nå skal oppbevares i 14 dager.

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  • God avstand mellom alle som deltar.
  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

 


Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59
450 43 105
Send e-post

Tilbake