UKirke


Ungdom har fått sin egen "kirke" midt i Stavanger sentrum

Ukirke er Stavanger-menighetenes felles satsing på ungdom / studenter / unge voksne, i samarbeid med NMS-U. Nygatens forsamlingshus er Norges eldste bedehus. Litt gjemt bak en butikkfasade er det nå blitt ungdommenes tilholdssted i sentrum. Les mer om UKirke HER

Tilbake