Vi leser Bibelen


Bibeltime eller dybdedykk - og med på kjøpet inspireres vi til å lese i Bibelen selv. 

 

Professor emeritus Magnar Kartveit hjelper oss inn i enkeltbøker, avsnitt eller større sammenhenger. Høstens datoer er satt til: 

Torsdag 29.august kl.2000

Torsdag 26.september kl.2000

Torsdag 31.oktober kl.2000

Tilbake