Vi leser Bibelen


Bibeltime eller dybdedykk - og med på kjøpet inspireres vi til å lese i Bibelen selv. Vi er heldige som har Magnar Kartveit i menigheten!

 

Professor emeritus Magnar Kartveit er en svært dyktig teolog, og han hjelper oss inn i enkeltbøker, avsnitt eller større sammenhenger. Bibelen er viktig for både troen og livet - på disse kveldene får du kunnskap, forståelse - og kanskje utfordring til dine egne tanker. 

Høstens datoer er satt til: 

Torsdag 27.august kl.1900-2100. Tema: Når Gud sender pest – om de vanskelige bibeltekstene.

Torsdag 24.september kl.1900-2100. Tema: Hebreerbrevet. Les gjerne på forhånd.

Torsdag 29.oktober kl.1900-2100. Tema: Daniels bok. Les gjerne på forhånd.

Torsdag 26.november kl.1900-2100. Tema: Lukasevangeliet. Les gjerne på forhånd. 

Tilbake