Vi leser Bibelen


Bibeltime eller dybdedykk - og med på kjøpet inspireres vi til å lese i Bibelen selv. 

Torsdag 29.okt- Daniels bok

 

Professor emeritus Magnar Kartveit er en svært dyktig teolog, og han hjelper oss inn i enkeltbøker, avsnitt eller større sammenhenger. Bibelen er viktig for både troen og livet - på disse kveldene får du kunnskap, forståelse - og kanskje utfordring til dine egne tanker. 

Høstens datoer er satt til: 

Torsdag 29.oktober kl.1900-2100. Tema: Daniels bok. Les gjerne Hebreerbrevet før denne samlingen (oppsummering), og kikk litt i Daniels bok. 

Torsdag 26.november kl.1900-2100. Tema: Lukasevangeliet. Les gjerne Daniels bok før denne samlingen (oppsummering), og kikk litt i Lukas-evangeliet på forhånd. 

Tilbake