KIRKEVALG


MENIGHETSRÅDSVALGET 

resultat

 

Kjetil Tonstad

Kjersti Lundetræ

Christian Tvedt

Hilde Camilla Eggen

Eli Cathrine Mohn Hove

Hans Olav Westen

Greta Alise Throndsen

Tone Elisabeth Bentsen Salthe

Finn Christian Oftedal           1.varam.

Benjamin Fjellheim Olsen      2.varam.

Tove Erna Belland                3.varam.

Kirsti Vigeland                      4.varam.

 

God oppslutning om valget ga denne fordelingen:

603 stemte på menighetsrådsvalget,

638 stemte på bispedømmerådsvalget

Totalt 686 personer stemmte ved valget

 

 

 

 

Tilbake