KIRKEVALG


Kirkevalg = menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg. 

Informasjon om kandidatene til menighetsrådsvalget følger. 

Kandidatene til Bispedømmerådsvalget/listene er tilgjenglig på Stavanger Bispedømmeråds nettside 

 

Tilbake