Utsettelse av konfirmasjon?


Det er usikre tider – ikke så kjekt når konfirmasjonene nærmer seg og ungdommen skal feires skikkelig.

 

Vi i kirken har lyst til å bidra til best mulig løsninger, og det har vært hektisk virksomhet de siste dagene etter at biskopene gikk ut med anbefalinger om å utsette konfirmasjonene til høsten, nasjonalt. Det er uansett hver enkelt menighet som tar avgjørelsen på dette, og i Madlamark har vi nå vedtatt å gjøre dette slik, på bakgrunn av en spørreundersøkelse hvor 4 av 10 ikke ønsket utsettelse til høsten:

Det blir valgfritt for hver enkelt familie om en ønsker konfirmasjon lørdag 24.april eller lørdag 18.september. Søndag 25.april bortfaller som konfirmasjonsdag. Den enkelte familie blir bedt om å ta stilling til ønsket tidspunkt før 15.februar. Disse signalene vil legge føringer for videre planlegging. 

Så vet vi at med varierende smitte-trykk og restriksjoner må vi uansett kunne risikere å gjøre endringer i planene. Denne bestemmelsen respekterer at familiene har forskjellig behov og kan vurdere ting forskjellig. Så vil vi i Madlamark uansett gjøre alt vi kan for å gjøre feiringen i kirken både høytidlig, festlig og smittefri. Det vil uansett bli en flott feiring av fantastiske ungdommer!

Tilbake