ÅRSMELDING 2020


MENIGHETSRÅDETS ÅRSMELDING FOR 2020

Les om 2020 og hvordan vi hadde det da. Mye som skjedde, men koronarestriksjoner preget året 

ÅRSMELDING 2020

Menighetens årsmøte er utsatt til høsten 2021

Tilbake