Endelig: Alphakurs


Finnes svar på livets store spørsmål? Eller er det kjekt å bare undre seg sammen med andre? Alpha-kurs starter endelig i Madlamark nå.

Over 10 kvelder og en lørdag i høst, gir Alpha-kurset en god innføring i den kristne tro. Kurset er egnet både for troende som ønsker en oppfriskning av det grunnleggende, eller vil utforske det kristne fellesskapet, og for deg som er nysgjerrig eller på leting etter tro og mening.

Kurskveldene arrangeres i hjemmet til Kjersti og Christian Tvedt – slik blir det lav terskel og en «hjemlig» atmosfære. En Alpha-kveld varer en og en halv time og er tredelt: først et måltid hvor drøsen går og deltakere og arrangører blir kjent. Deretter en halvtime med undervisning. Til slutt er det gruppesamtale hvor en slipper til med egne spørsmål.

Temaer som tas opp i Alpha er: Hvem er Jesus, og hva betyr Jesu død egentlig? Hvordan kan vi tro? Hvorfor og hvordan ber vi og leser vi i Bibelen? Helbreder og leder Gud, og virker Den Hellige Ånd? Hvordan leve det beste livet? Hvilken rolle spiller menigheten? I tillegg har du dine egne spørsmål. Kanskje er spørsmålene viktigere enn svarene?

Kurskveldene er onsdager fra 15.september til 24.november kl.2000-2130. Dato for lørdag bestemmes før oppstart. Kurset er gratis. Påmelding gjøres digitalt HER, eller ved å kontakte vertskap Christian Tvedt, mob.95132768 / tvedt85@gmail.com (også for spørsmål).

Tilbake