Neste Dugnadslunsj 25.4.kl.1030


Hvorfor sitte uvirksom alene når en kan ha det kjekt og meningsfullt sammen?

2022 var frivillighetens år. Men frivillighet er ikke avgrenset. Det er en livsstil. Og en nødvendighet. Alle trenger å bety noe. Alle trenger å bidra i fellesskapet. Ansvarsløshet er en nedverdigende følelse, - og det å være med i et dugnadsfellesskap gir glede og mening.

Det er ikke slik at «kirken» har «bruk» for deg. For «kirken» er et stort «VI» som hører sammen og gjør menighet sammen. Mange roller, mange oppgaver, mange tjenester, smått og stort. Og du hører til! Enten du går lite eller mye på gudstjenester. Derfor:

Vi starter med «Dugnadslunsj» i kirken.

Hva er det? Et møtested hvor lunsjen er vel så viktig som dugnaden.

Hvorfor? Fordi mennesker som har fri på dagtid ikke nødvendigvis elsker å sitte passive for seg selv, men har krefter til å bidra med praktiske og sosiale tjenester – og fordi mennesker trenger hverandre.

Hvem? Alle med fri på de aktuelle tirsdager som settes opp, enten du er pensjonist, student, arbeidsledig eller annet. Og har lyst å bidra med praktisk tjeneste.

Hvordan? Lunsj handles inn, lages sammen, drøsen går, og oppgaver angripes, alt etter hva det er behov for i kirken på kort og lang sikt. Kanskje ser dugnadsgjengen selv behov som de ønsker å angripe, kanskje kommer ønsker fra stab eller andre frivillige.

Hvilke oppgaver? Dette kan være hva som helst knyttet til livet i kirken – og diakonale behov på utsiden. Eksempler kan være: rydding, reparering, fiksing, maling eller støvtørking. Eller det kan være tilordning til arrangement, administrative bidrag, organiseringsoppgaver i tilknytning til arrangement for forskjellige aldersgrupper, osv. Eller kjøring av søppel for en trengende i Madlamark. Menighet er mangfold – og det vil det også være i dugnadsgjengen.

Når? Vi starter ut på en og annen tirsdag. Men hele poenget med dugnadslunsj, er at gjengen i stor grad vil styre dette selv. Frekvens og møtetidspunkt vil derfor være i utvikling, og lite ansattstyrt. Følg med på Infoskjermen og ukesmail, og sørg for å invitere med andre du kjenner.

Vi møtes i kirken!

Tilbake