Årsmeldingen for 2022 viser en svært levende menighet!


Årsmeldingen for menigheten er en presentasjon av alt arbeidet som drives gjennom året. 2022 har vært et blomstrende år, og årsmeldingen viser en svært vital, aktiv og rik menighet! Bare ta en kikk... Tusen takk til alle som bidrar til å "bygge menighet" og bety noe for lokalsamfunnet! 

Årsmeldingen leser du HER.

Årsmøte 2022 gjennomføres søndag 19.mars kl.1215, rett etter gudstjenesten. 

Årsmeldingen er klar - det anbefales å lese den digitalt her, av miljøhensyn. Ønsker du papirutgave, finner du den i kirken. 

 

Menighetsmøtet er først og fremst en arena for (kort) orientering om fjorårets virksomhet - hvor enkelte deler fra årsmeldingen blir holdt fram. Men også et møtested for å spille inn, stille spørsmål, og drøfte enkelte saker sammen. 

Agenda for møtet er informasjon om årsmeldingen  og økonomisk situasjon / regnskap, informasjon eller innspill om budsjett 2023, og noen spørsmål til innspill og drøfting vil bli stilt. 

Tilbake