Innkalling til årsmøte - årsmelding er klar


Årsmøte 2022 gjennomføres søndag 19.mars kl.1215, rett etter gudstjenesten. 

Årsmeldingen er klar - det anbefales å lese den digitalt her, av miljøhensyn. Ønsker du papirutgave, finner du den i kirken. 

Årsmeldingen leser du HER.

Menighetsmøtet er først og fremst en arena for (kort) orientering om fjorårets virksomhet - hvor enkelte deler fra årsmeldingen blir holdt fram. Men også et møtested for å spille inn, stille spørsmål, og drøfte enkelte saker sammen. 

Agenda for møtet er informasjon om årsmeldingen  og økonomisk situasjon / regnskap, informasjon eller innspill om budsjett 2023, og noen spørsmål til innspill og drøfting vil bli stilt. 

Tilbake