Dåp


Velkommen til dåp i Madlamark kirke

 

Velkommen til dåp! – Men invitasjonen kommer ikke lenger i postkassa.

Mer informasjon og bestilling av dåp finner du på kirken.stavanger.no/dåp, eller du kan kontakte oss på Kirkens servicetorg, tlf: 51 84 04 00.

Fra 1. oktober 2018 får ikke lenger Den norske kirke vite når medlemmene får barn. En 400 år gammel tradisjon opphører, og kirken kan dermed ikke lenger sende ut invitasjon til nyfødte. Årsaken er endring i Folkeregisterloven som gjør at ingen trossamfunn nå blir underrettet når medlemmer får barn.

Dåpen står fast som tradisjon helt fra Jesu tid. Alle, både barn, ungdom og voksne, har en åpen invitasjon til å la seg døpe og bli en del av det kristne fellesskapet, både i sin lokale kirke og i den verdensvide kirke. Gud lover å følge den døpte alle dager.

Velkommen til dåp! 

Kontakt:

 

Tilbake