Follow me - Ungdomsledernettverk


Lederfellesskap for ungdom

Follow me er en lederutviklingsorganisasjon som Madlamark menighet er med i! Follow me handler om å se, samle og styrke ungdomslederene i menigheten ved å gi dem ledertrening, oppfølging og hjelp til å vokse som etterfølgere av Jesus. 

Les mer på om follow me på thefollowme.net

Kontakt:


BU- arbeider
Bettina Vidnes Silde
Send e-post

Tilbake