Givertjeneste


Fast givertjeneste til Madlamark menighet er vinn-vinn!

 

Det gir menighetsrådet og arbeidet en større forutsigbarhet og er en av hovedinntektskildene i menigheten.

Du kan hjelpe menigheten med en trygg økonomi. Menigheten bidrar selv med midler til lønninger til ungdomsarbeider og menighetspedagog. Og det er mange formål i driften som ikke dekkes gjennom den "offentlige" økonomien. Det er mange som er med i denne tjenesten,- men vi kan bli flere.

Ta kontakt med daglig leder, Berit H. Sørlie på tlf 51599359 el mail bs426@kirken.no

Det finnes eget skjema for fast givertjeneste i brosjyrehylle i kirken, utfylt skjema leveres daglig leder.


Det gis skattefritak på gaver inntil kr 30 000 pr år pr lønnsmottaker. dette rapporteres inn via menigheten.

Gaver mottas med takk og kan settes inn på

konto 3201 2228 677.  

Kontakt:


Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59
450 43 105
Send e-post

Tilbake