Givertjeneste


Fast givertjeneste til Madlamark menighet er vinn-vinn!

Å gi er å frigjøres fra det materielle fokuset som omgir oss, og det gir mening å bidra til noe viktig. Les hva et par av giverne våre selv sier nederst i artikkelen.

Det gir menighetsrådet og arbeidet en større forutsigbarhet og er en av hovedinntektskildene i menigheten.

Du kan hjelpe menigheten med en trygg økonomi. Menigheten bidrar selv med midler til lønninger til ungdomsarbeider og menighetspedagog. Og det er mange formål i driften som ikke dekkes gjennom den "offentlige" økonomien. Det er mange som er med i denne tjenesten,- men vi kan bli flere.

Ta kontakt med daglig leder, Jan Steinar Halås på 93091549 eller mail jh664@kirken.no
Det gis skattefritak på gaver fra kr 500 inntil kr 25 000 pr år pr lønnsmottaker. Dette rapporteres inn via menigheten.

Og en utfordring kan dermed gis: kanskje kan du vurdere om det er du eller menigheten som skal få gevinsten som skattefritaket gir - altså å øke giver-beløpet med tilsvarende prosent som du skatter?

NY OG LETTVINT GIVERPORTAL:

Både enkeltgaver og fast månedlig eller årlig trekk kan på enkelt vis registreres på denne enkle nettsiden: 
Klikk på denne linken for å komme til vår "giverportal"

GI GJENNOM VIPPS (sporadiske gaver): 

På vårt dedikerte VIPPS-nummer for gaver og takkoffer, kan du med et enkelt klikk si ja til skattefradrag for enkeltgaver du gir. Så tar "systemet" seg av innrapportering til skattemyndighetene. 

Bruk vippsnummer 629622 for dette, eller bruk følgende QR-kode: 


Gaver mottas med takk og kan forøvrig settes inn på

konto 3201 2228 677.  

 

Gleden ved å gi.

(tekst: Kjersti og Christian Tvedt).

"Vi er faste givere til Madlamark menighet fordi vi vil at mennesker på Madla skal bli kjent med Jesus på skikkelig.
Da vi valgte å tilhøre Madlamark menighet, bestemte vi oss for å gå «all in». Her ville vi investere i relasjoner og bli kjent med andre kristne i bydelen, ikke minst for barna våre sin del. Vi ønsker å være en del av det frivillige fellesskapet og skape møteplasser der folk kan bruke tid med Gud og med hverandre. Derfor er det også helt naturlig for oss å gi en fast del av vår inntekt til menighetens arbeid.
Når man snakker om å gi penger til kirken i 2020, er det lett å tenke på at noen må bære kirkens økonomiske byrder etter hvert som den får mindre og mindre statlig støtte. Selv om vi ønsker at menigheten vår skal ha et godt og variert tilbud, og kunne hvile i en økonomisk trygghet, er ikke dette hovedgrunnen til at vi er faste givere til Madlamark menighet.
Vi har begge erfart at når vi bruker penger på å velsigne andre, så blir det også til velsignelse for oss. Det gjør unektelig noe med vårt forhold til økonomi, at vi lar Gud få være en del av det. Vi ønsker å være en del av en raushetskultur, der vi kan velsigne hverandre, også økonomisk. Penger er ingenting før de blir til noe, så hva vil vi at pengene vår skal bli til? Den største glede du kan ha, er å gjøre andre gla’. Det vet alle som har opplevd gleden ved å se en 5-åring åpne en pakke med Lego på julaften. For oss er det stor glede i å gi.
Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål - Malaki 3,10. Kjersti T. og Christian Tvedt"

Kontakt:


Daglig leder
Jan Steinar Halås

93091549
Send e-post

Tilbake