Søndagsskolen 3-12 år


Velkommen til Søndagsskolen vår!

 

 

 

Det er ikke Søndagsskole i kirken for tiden. Vi kommer tilbake til når denne kan starte opp igjen.  Men følg med på Barnetiden som kommer fredager. Dette er menighetens barneside på hjemmesiden vår. Følg oss også på Facebook.

Plan over vårens gudstjenester og Søndagsskolesamlinger kommer når vi vet mer om når vi kan starte opp i kirken igjen.

                                                      

 

Dere kan også sjekke barnesiden vår - BARNETIDEN på våre nettsider. Her er små filmsnutter bant annet fra Søndagsskolen. Forskjellige oppgaver og aktiviteter finnes også på BARNETIDEN 

 

                                                                               

Søndagsskolen er for små og store barn, og starter kl. 11.00 i kirken. Alle går samlet ned i underetasjen og er enten i ungdomsrommet eller i barnehagerommet.  Her er det sang, dans, fortelling og aktiviteter.

Søndagsskolen i Madlamark kirke baserer opplegget på Søndagsskolens (Søndagsskolen Norge) opplegg "Sprell levende". Mottoet her er: "Jesus til barna".

                                                          

Har du lyst til å være med i Søndagsskolen vår? Vi har alltid et behov for flere ledere. Kanskje du kan skjære frukt, liker formingsaktiviteter, eller kanskje det bor en forteller i deg? Ta kontakt med Jane

 

Noen gudstjenester er spesielt tilrettelagt for barn (Trosopplæringstiltak og gudstjenester hvor barn deltar).  

 I menighetssalen finnes småstoler og bord om noen skulle ha behov for å gå ut der. Her er en lekekrok hvor bara leker og hvor forldrene selv ivaretar smittevernet.

Noen ganger er det en liten samling for de minste under gudstjenesten i menighetssalen.
 

Kontakt:


Menighetspedagog
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54
Send e-post

Tilbake