Søndagsskolen 3-12 år


Velkommen til Søndagsskolen vår!

 

SØNDAGSKOLEN har sommerferie

Men- dere kan sjekke barnesiden vår - BARNETIDEN på våre nettsider. Her er små filmsnutter bant annet fra Søndagsskolen. Forskjellige oppgaver og aktiviteter finnes også på BARNETIDEN.

 23. august blir det familiesamling. Da skal vi forhåpentligvis være ute. 

Høstens plan over søndsgsskolesamlinger blir lagt her på netsiden i slutten av august.

                                                      

 

Søndagsskolen er for små og store barn, og starter kl. 11.00 i kirken. Alle går samlet ned i underetasjen og er enten i ungdomsrommet eller i barnehagerommet.  Her er det sang, dans, fortelling og aktiviteter.

Søndagsskolen i Madlamark kirke baserer opplegget på Søndagsskolens (Søndagsskolen Norge) opplegg "Sprell levende". Mottoet her er: "Jesus til barna".

                                                          

Har du lyst til å være med i Søndagsskolen vår? Vi har alltid et behov for flere ledere. Kanskje du kan skjære frukt, liker formingsaktiviteter, eller kanskje det bor en forteller i deg? Ta kontakt med Jane

 

Noen gudstjenester er spesielt tilrettelagt for barn (Trosopplæringstiltak og gudstjenester hvor barn deltar).  

Langs den ene veggen i kirken finnes kasse med leker. Vi har også tegnesaker og bøker. Dette kan  barna låne og ha i benkeradene.  I menighetssalen finnes småstoler og bord om noen skulle ha behov for å gå ut der.

Noen ganger er det en liten samling for de minste under gudstjenesten i menighetssalen.
 

Kontakt:


Menighetspedagog
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54
Send e-post

Tilbake