Søndagsskolen 3-12 år


Velkommen til Søndagsskolen vår!

 

 

 

Vi er en god gjeng på Søndagsslolen. Og vi har plass til flere! Velkommen!

Søndagsskolen våren 2023:

  • 8. januar: Vismennene.
  • 19. mars: Inntoget i Jerusalem
  • 23. april: Emmausvandrerne
  • 7. mai: Ånden blir gitt på pinsedagen

Foruten dette blir det følgende gudstjenester som er spesielt tilrettelagt for barn:

  • 29. januar: KAOS kirke. Barnehagen deltar
  • 5. februar: Kode B (12 åringene) deltar
  • 19. februar: Karnevalsgudstjeneste
  • 16. april: Helt Førstekalsses (7-åringene) deltar
  • 14. mai: Friskluftsgudstjeneste
  • 11. juni: KAOS kirke. Tårnaagentene (9-åringene) deltar                                  

NB! Endringer kan forekomme

 

Søndagsskolen møtes kl.11.00 i kirken. Etter dåpen går barna ned i underetasjen hvor Søndagsskolen starter. Er det nattverd, går barna opp til den.

Gudstjenesten starter kl. 11.00 , der hvor ikke annet er nevnt.

                                                                            

 

Søndagsskolen i Madlamark kirke baserer opplegget på Søndagsskolens (Søndagsskolen Norge) opplegg "Sprell levende". Mottoet her er: "Jesus til barna". Nytt opplegg våren 2022 - Gullivergjeng og Agentklubb!

                                                          

Har du lyst til å være med i Søndagsskolen vår? Vi har alltid et behov for flere ledere. Kanskje du kan skjære frukt, liker formingsaktiviteter, eller kanskje det bor en forteller i deg? Ta kontakt med Jane

 

Noen gudstjenester er spesielt tilrettelagt for barn (Trosopplæringstiltak og gudstjenester hvor barn deltar).  

 


 

Kontakt:


Menighetspedagog
Jane Brynie Baltzersen
51 84 04 00/ 920 40 259
Send e-post

Tilbake