Søndagsskolen 3-12 år


Velkommen til Søndagsskolen vår!

 

Søndagsskolen starter opp:

  • 5. september
  • 12. september: Søndagsskoleutflukt til Brekko. Mer info kommer når det nærmer seg.
  • Flere søndagsskolesamlinger kommer etterhvert

Det kan veldig godt hende at vi har Søndagsskole ute for hele familien. Ta derfor med klær til å være ute i.

Foruten dette blir det:

  • 22. august: Gudstjeneste på Horve. Se annet sted på hjemmesiden om menighetsweekend denne helgen
  • 28. -29. august: Søndagssskoledager i Kongeparken

 

NB. DET KAN FORT KOMME ENDRINGER I PROGAMMET I DISSE KORONATIDER...

 

                            

 

Dere kan også sjekke barnesiden vår - BARNETIDEN på våre nettsider.

 

                                                                               

 

Søndagsskolen i Madlamark kirke baserer opplegget på Søndagsskolens (Søndagsskolen Norge) opplegg "Sprell levende". Mottoet her er: "Jesus til barna".

                                                          

Har du lyst til å være med i Søndagsskolen vår? Vi har alltid et behov for flere ledere. Kanskje du kan skjære frukt, liker formingsaktiviteter, eller kanskje det bor en forteller i deg? Ta kontakt med Jane

 

Noen gudstjenester er spesielt tilrettelagt for barn (Trosopplæringstiltak og gudstjenester hvor barn deltar).  

 I menighetssalen finnes småstoler og bord om noen skulle ha behov for å gå ut der. Her er en lekekrok hvor barna leker og hvor foreldrene selv ivaretar smittevernet.


 

Kontakt:


Menighetspedagog
Jane Brynie Baltzersen
51 84 04 00
Send e-post

Tilbake