Misjon og prosjekter


Madlamark menighet har hatt et langvarig engasjement for misjon, og for tiden er vi engasjert i to prosjekter: NMS' arbeid i Midtøsten og Normisjons arbeid i Nepal.

NMS' arbeid i Midtøsten

 

ØNSKER DU Å GI TIL VÅRE MISJONSPROSJEKT?

De trenger vår støtte i denne spesielle tiden. 

Bruk VIPPS 111695

eller betal inn på kontonr 3201 2228 677 merk: misjon

 

Midtøsten strekker seg fra Marokko til Afghanistan, fra Tyrkia til Sør-Sudan og har 500 millioner innbyggere. To tredjedeler er arabisktalende, og regionen er gjennomgående muslimsk. Krig og politisk uro herjer i flere av landene. Kristne blir forfulgt, og mange reiser fra regionen.

Sammen med flere partnere kjemper NMS for menneskerettighetene. Kvinner er en særlig utsatt
gruppe, og det er viktig å styrke deres selvbilde og identitet. Vi er med på å spre evangeliet både via satellitt, internett og bibler i en region som delvis er stengt for kristen misjon.

I Midtøsten er vi med på:

Å gjøre Guds kjærlighet synlig på TV

Med fem kanaler på tre språk er SAT -7 til stede i mylderet av kanaltilbud i Midtøsten. Via drama, aktualitetsprogram, sang og musikk, live show med innringingsmulighet, undervisning og forkynnelse er SAT -7 en kristen stemme. En vet med sikkerhet at 25 millioner ser på programmene, og responsen via telefon og sosiale medier kommer fra hele regionen.

Å gjøre Bibelen tilgjengelig for små og store

Bibelselskapet i Egypt har 17 bokhandler spredd ut over landet. I tillegg til de som arbeider i butikkene, er det en stor stab som tar seg av salg og levering direkte til menigheter, skoler og privatpersoner. NMS støtter butikken i Gomhoriyya slik at varene kan selges til en overkommelig pris. Det er nemlig forbudt å gi noe gratis.

Å gi kvinner tro på seg selv og sine muligheter

Kvinner blir behandlet som annenrangs borgere. Trakassering og overgrep er dagligdags. Behovet for å lege sår og bygge selvbilde og identitet er stort. Gjennom medieorganisasjonen Middle East Media og Anafora retreat- og kurssenter når vi mange både direkte og på sosiale medier.

 

Utdanning i Ecuador - Normisjon

Mange av barna som vokser opp i Andesfjellene i Ecuador lever under enkle kår. I Andesfjellene finnes det flere folkegrupper som har opplevd undertrykkelse og diskriminering. Slike opplevelser kan få negative konsekvenser for identitet og selvfølelse og dessverre prege grupper som helhet. I tillegg opplever mange at foreldrene emigrerer ulovlig til USA etter jobb og ny framtid, og lar barna bli igjen hos slekt. Dette er noen av grunnene til at Normisjon samarbeider med en evangelisk stiftelse om en urbefolkningskole for Kichwa-indianere i Tambo, Mushuk Kawsay, som er kichwa for «nytt liv».

Skolen (også kjent som Tamboskolen) drives ut fra et kristent verdigrunnlag. De 420 elevene i alderen 3-18 år får undervisning på spansk men skolen tilbyr i tillegg kichwa og engelsk som fag. Mushuk Kawsay støtter en søsterskole i byen Shushilcon. Skolen ligger i et tettsted med hovedsakelig indianerbefolkning. Få av innbyggerne her har tatt videregående utdannelse etter barneskolen eller blitt studenter ved universitetet. Skolen har omlag 90 elever i alderen 3-11 år.

Det er viktig for begge skolene å ta vare på lokal kultur og språk. Gjennom å motivere elevene til å studere videre vil man kunne heve statusen til indianerbefolkningen og tilføre ny kunnskap og inspirasjon til lokalsamfunnet.

 

I Nepal støtter vi dette prosjektet: 

Inkludering av Alle med Funksjons nedsettelse i Okhaldhunga, Nepal

 

Tilbake