SYNG SALME - OPPGAVE FOR HELE FAMILIEN


UKENS SALME 

Det er 4. søndag i påsketiden ...

 

Vi skal bli kjent med en melodiøs og fin salme som for mange er ukjent,

NoS nr. 288 Himlane kan ikkje romme deg.

Salmen er hentet fra Jubileumsmessen «Se, eg har sett fram for deg ei åpna dør» som ble skrevet i 2004 til Hålogaland (Nord Norge) sin 200 års markering for opprettelsen av eget bispedømme.

Teksten er skrevet av salmedikteren og forfatteren Trond Hellemo fra Senja, og musikken av Bjørn Andor Drage, tidligere domkantor i Bodø, professor og konsertorganist. Melodien har et majestetisk uttrykk og understreker tekstens budskap om Guds storhet, men er også en stille bønn om å «vere med oss når fram vi dreg» (v.2) og en takk til Gud som gir oss nye dager (v.3), smiler mot oss og «leier kvar veike hand» (v.4).  Salmen speiler «Guds land i nord» (v.5), men er ikke geografisk begrenset til å bli sunget i Nord-Norge! Den passer like godt å synges både i nord og sør i landet.

 

NoS nr. 288 Himlane kan ikkje romme deg.

Klikk deg inn og

SYNG MED

https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/11/avspiller

 

T  Trond Hellemo
M  Bjørn Andor Drage

1 Himlane kan ikkje romme
deg i ditt heilage skrud.
Men vi ber deg å komme
inn i ditt hus, vår Gud.

2 Klodane kan ikkje bere
deg når du trør dine steg.
Men vi ber deg å vere
med oss når fram vi dreg.

3 Tallaust og utan ende
er dine tiders mål.
Takk at du dagar vil sende
drypande i vår skål.

4 I dine hender kviler
stjerner – som støv og sand.
Mot dine barn du smiler,
leier kvar veike hand.

5 Evige Far, som tronar
over all himmel og jord:
Ver du i ord og tonar
her i ditt land i nord!

T © Trond Hellemo M og S © Bjørn Andor Drage

 

 

 

 

Salmen fra Norsk Salmebok nr. 328 Min hyrding er vår Herre Gud, er en gjendiktning av Salme 23. Arve Brunvoll har fulgt teksten ledd for ledd og gjort den sangbar for oss på nynorsk. Gud omtales som menneskenes hyrde, og salmeteksten inneholder mange bilder som forteller om Guds omsorg.

En særdeles passende sang denne uken er skrevet av Jonas Fjeld og Ole Paus

(fra Kirkelig kulturverksteds Tolv rustne strenger). Sangen er nær, trøster og løfter oss opp.

 

Hyrden

Klikk deg inn og

SYNG MED

https://www.youtube.com/watch?v=P-LYTkiYeeI&list=PLokqZzI243p85r4GdxTQLfDAdv9n8w2G_&index=118

 

Når du er midt i stormen

uten skjulested

og trur du er dønn aleine

da står jeg like ved.

Og når tåka ligger tjukk

så du ikke finner frem

da er det jeg som bærer deg

den bratte veien hjem.

 

Jeg er med deg

Jeg er med deg overalt

Det var jeg som reiste deg

Opp hver gang du falt

Du veit at jeg er med deg

Så langt du vil min venn

Så glir jeg sakte bort

Til du trenger meg igjen.

 

Mange følger med deg

På den veien du må gå.

Men jeg er den som står der

når det virkelig røyner på.

Mange vil gå bort

når de har fått det de vil ha.

Jeg går deg i møte

når de andre faller fra.

 

Du veit at jeg er med deg

Jeg er med deg overalt

Det var jeg som reiste deg

Opp hver gang du falt

Du veit at jeg er med deg

Så langt du vil min venn

Så glir jeg sakte bort

Til du trenger meg igjen.

 

I hvert løfte bor et svik

I hvert ord bor en løgn.

Men jeg er den som trøster deg

I dine mest forlatte døgn.

 

Da ser du jeg er med deg

Jeg er med og gjør deg hel.

Et stille rop i pulsen din

Et kjærtegn i din sjel.

Du veit at jeg er med deg

Og når du vil min venn

Glir jeg sakte bort

Til du trenger meg igjen.

 

 

 

 

Salmen vi har valgt ut er skrevet av Sindre Skeie (f.1978). Han er prest og salmedikter, og arbeider som direktør for diakoni, kultur og kommunikasjon på Diakonhjemmet. Sindre er sønn av Eyvind Skeie, og har lenge drevet med kreativt arbeid i ulike former, og har blant annet skrevet 70-80 tekster og melodier til salmer og sanger. Av disse er det en salme som Madlamark menighet kjenner godt til, og som vi har sunget mye både sammen med ungdommene og de voksne i gudstjenester: «Se, mørket vinner aldri over lyset» (skrevet i 2012 til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon). Sindre er representert i Norsk Salmebok 2013 med teksten «Nøden står ved våre dører», som broren Gisle Skeie har skrevet melodien til.

Under følger en ny vakker sang som ble skrevet i 2018.

 

Dekk et bord

Klikk deg inn og

SYNG MED

https://www.facebook.com/vlforlag/videos/dekk-et-bord-av-sindre-skeie/340839449885181/

Dere kan også høre Olav Skaland Johnsen synge salmen i sin helhet under Skjærtorsdagsgudstjenesten 2020 i Vardeneset kirke (fra ca 5.05’ i sendingen):

https://www.facebook.com/search/top/?q=kirkene%20i%20stavanger%20%2F%20stavanger%20kirkelige%20fellesr%C3%A5d&epa=SEARCH_BOX

Det blir vår, og påskeliljer blomstrer,

men det er urolig på vår jord.

Mens vi går med frykt og med bekymring,

sier du: Nå dekker vi et bord.

 

Dekk et bord når morgensolen stiger.

Be folk inn når dagen er på hell.

Dekk et bord for alle som har sviktet,

og for den som skjemmes ved seg selv.

 

Dekk et bord i gaten og på torget,

der folk går og bærer sine liv.

Dekk et bord for den som sover ute.

Bryt et brød og del et stykke tid.

 

På hvert sted hvor mennesker blir plaget,

i hver natt der noen blir forrådt:

Dekk et bord! Tenn tusen lys som flammer

for hver sjel som søker noe godt.

 

For min kropp er brødet dere bryter,

og mitt blod er vinen som blir delt.

Ved hvert bord som dekkes, vil jeg være,

jeg blir brutt, og deres liv blir helt.

 

Jeg stod opp da alle håp var ute.

Det skal skje igjen med denne jord

når mitt ord forvandler alt og alle.

Så kom hit til gleden ved mitt bord!

 

 

 

 

 

Salmen vi har valgt ut er skrevet av Anders Frostenson (1906-2006), en svensk prest og forfatter, og en av Sveriges fremste religiøse lyrikere. I 1986 utgaven av den svenske salmeboken er han den fremste bidragsgiveren. Han er også representert med en rekke salmer i Norsk Salmebok N13. Komponisten Carl-Bertil Agnestig er en kjent svensk musikkpedagog og atskillige norske barn har lært musikk gjennom heftene hans som «Vi spiller piano», «Vi spiller fiolin», «Vi synger i kor». Dette er en flott salme som egner seg godt for hele familien!

 

Deg vi lovsynger, ærer (NoS 151)

Logg deg inn på salmeboka minutt for minutt, finn salmenummeret og

SYNG MED

https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/6/avspiller

T  1980 Anders Frostenson
O  1983 Øystein Årva
M  1975 Carl-Bertil Agnestig

1 Deg vi lovsynger, ærer,
Jesus, de fattiges konge.
Hosianna vi nå
synger som barna en gang.
Du er ventet av alle,
du er vår bror, du er Herren,
ingen var eller er
elsket, velsignet som du.

2 Der du rir på et esel
legger man klær og strør palmer.
Rundt omkring høres rop,
gatene fylles av sang.
Trærne, stenene jubler,
jorden og himlen deg priser.
Engler synger med oss:
Du er vår glede og fred.

3 Går mot lidelsen, døden,
går mot oppstandelseslyset
hjem til Gud, og hos Gud
ber du bestandig for oss.
Deg vi lovsynger, ærer,
Jesus, de fattiges konge.
Hosianna vi nå
synger, som barna en gang.

T, M og S © Musikk-Husets Forlag A/S O © Anne-Dorthea Årva

 

 

 

Torsdag 19.mars. 2020

Salmen vi har valgt ut er skrevet av Heidi Strand Harboe, som er fra Bryne på Jæren. Hun er lærer, forteller og poet, og har gitt ut flere diktsamlinger, skrevet skuespill, sanger og salmer. Harboe er en av de nye stemmene i salmeboken, representert med to originaltekster og to oversettelser i Norsk salmebok 2013. «Eg kjem med tome hender og kneler stille ned» er hennes første salme, og med den anslo hun jubileumstonen for Jelsa kirke i 1997. Hun valgte ikke en festpreget tekst, men en stillferdig inngang til kirkerommet. «Kyrie» kaller hun salmen, og hjelper oss inn i kirkens rom akkurat som vi er og på hvilken som helst dag i kirkeåret. Vi kan komme med tomme hender og med vår lengsel (v.1), med våre svik og «tome tankar» (v.2). Salmen beveger seg i et kroppsspråk fra vers til vers: «Eg kjem» (v.1), «Eg kneler» (v.2), «Eg bøyer meg» (v.3), «Eg reiser meg» (v.4). I løpet av salmen beveges vi fra inderlig bønn og lengsel (v.1), til bekjennelse (v.2 og 3), og til lovsang og sendelse i siste vers. Kantor og tidligere førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole, Arne J. Solhaug, forteller at de hadde teksten hengende på veggen hjemme da hans kone, Olaug, døde brått og uventet i juni 2006. Han skrev melodien som en del av sitt sorgarbeid. 

 

Eg kjem med tome hender (N13 438)

Logg deg inn på salmeboka minutt for minutt, finn salmenummeret og

SYNG MED

https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/16/avspiller

T  1998 Heidi Strand Harboe
M  2006 Arne J. Solhaug

1 Eg kjem med tome hender
og kneler stille ned.
Kyrie eleison, Herre, gje meg fred.
Eg kjem med trøytte lengsler,
eg kjem med redde steg.
Kjære Herre Kristus, ver hos meg.

2 Eg kneler framfor krossen,
eg kneler med mitt svik.
Kyrie eleison, lat meg koma slik.
Eg kjem med tome tankar,
eg kjem med alt eg har.
Kjære Herre Jesus, ver mitt svar.

3 Eg bøyer meg for lyset,
eg kjem med alt eg er.
Kyrie eleison, Herre, ver meg nær.
Eg kjem med mot og redsle,
med all mi bleike tru.
Kjære Herre Jesus, her er du.

4 Eg reiser meg og kjenner
du er og du vil gje.
Kyrie eleison, send meg ut i fred.
Ja, fyll mitt liv, min tanke,
og helga mine ord.
Kyrie eleison. Herre, du er stor.

T © Heidi Strand Harboe M og S © Cantando Musikkforlag AS

 

Torsdag 19.03.2020

Det er Maria Budskapsdag på søndag, og vi gleder oss over at det er 9 måneder til jul. Salmen vi har valgt å dele med dere denne uken står i avsnittet «Maria budskapsdag» i salmeboken. Salmen bruker rosemotivet om Maria: «Å skjønnest rose på vår jord! Maria jomfru, Jesu mor!» Noen av våre julesalmer har rose-motivet, hvor rosen er et bilde på Kristus, det nyfødte barnet: “Det hev ei rose sprunge ut av ei rot så grann» (N13 33) og «Den yndigste rose er funnet» (N13 35). Men tilbake fra middelalderen har rosemotivet også vært brukt om Jesu mor Maria, slik som i denne salmen

.Å skjønnest rose på vår jord (N13 122)

Logg deg inn på salmeboka.minutt for minutt og finn salmenummeret og

SYNG MED

https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/6/avspiller

T Engelsk ca. 1420
O Svein Ellingsen 1986
M Iver Kleive 1996

1 Å, skjønnest rose på vår jord!  Maria, jomfru, Jesu mor!
Alleluia. Alleluia.

2 Den frukt som rosen til oss bar, er alle våre lengslers svar.
Res miranda. Res miranda.

3 Å, duft av himmel! Gud er nær! Gud Fader, Sønn og Ånd er her.
Pari forma. Pari forma.

4 Et barn er født! Å, hør det bud som rekkes oss fra himlens Gud.
Gaudeamus. Gaudeamus.

5 All jordisk lyst og vinning glem for gleden født i Betlehem!
Transeamus. Transeamus.

6 Å, skjønnest rose på vår jord! Maria, jomfru, Jesu mor!
Alleluia. Alleluia.

Res miranda: «vidunderlige sak!»
Pari forma: «av ens form», dvs. av samme vesen
Gaudeamus: «la oss glede oss»
Transeamus: «la oss gå over», dvs. fra den jordiske til den himmelske glede

O © Svein Ellingsen M og S © Cantando Musikkforlag AS

Tilbake