SYNG SALME - OPPGAVE FOR HELE FAMILIEN


UKENS SALME 

Det er snart Palmesøndag...

 

Salmen vi har valgt ut er skrevet av Anders Frostenson (1906-2006), en svensk prest og forfatter, og en av Sveriges fremste religiøse lyrikere. I 1986 utgaven av den svenske salmeboken er han den fremste bidragsgiveren. Han er også representert med en rekke salmer i Norsk Salmebok N13. Komponisten Carl-Bertil Agnestig er en kjent svensk musikkpedagog og atskillige norske barn har lært musikk gjennom heftene hans som «Vi spiller piano», «Vi spiller fiolin», «Vi synger i kor». Dette er en flott salme som egner seg godt for hele familien!

 

Deg vi lovsynger, ærer (NoS 151)

Logg deg inn på salmeboka minutt for minutt, finn salmenummeret og

SYNG MED

https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/6/avspiller

T  1980 Anders Frostenson
O  1983 Øystein Årva
M  1975 Carl-Bertil Agnestig

1 Deg vi lovsynger, ærer,
Jesus, de fattiges konge.
Hosianna vi nå
synger som barna en gang.
Du er ventet av alle,
du er vår bror, du er Herren,
ingen var eller er
elsket, velsignet som du.

2 Der du rir på et esel
legger man klær og strør palmer.
Rundt omkring høres rop,
gatene fylles av sang.
Trærne, stenene jubler,
jorden og himlen deg priser.
Engler synger med oss:
Du er vår glede og fred.

3 Går mot lidelsen, døden,
går mot oppstandelseslyset
hjem til Gud, og hos Gud
ber du bestandig for oss.
Deg vi lovsynger, ærer,
Jesus, de fattiges konge.
Hosianna vi nå
synger, som barna en gang.

T, M og S © Musikk-Husets Forlag A/S O © Anne-Dorthea Årva

 

 

 

Torsdag 19.mars. 2020

Salmen vi har valgt ut er skrevet av Heidi Strand Harboe, som er fra Bryne på Jæren. Hun er lærer, forteller og poet, og har gitt ut flere diktsamlinger, skrevet skuespill, sanger og salmer. Harboe er en av de nye stemmene i salmeboken, representert med to originaltekster og to oversettelser i Norsk salmebok 2013. «Eg kjem med tome hender og kneler stille ned» er hennes første salme, og med den anslo hun jubileumstonen for Jelsa kirke i 1997. Hun valgte ikke en festpreget tekst, men en stillferdig inngang til kirkerommet. «Kyrie» kaller hun salmen, og hjelper oss inn i kirkens rom akkurat som vi er og på hvilken som helst dag i kirkeåret. Vi kan komme med tomme hender og med vår lengsel (v.1), med våre svik og «tome tankar» (v.2). Salmen beveger seg i et kroppsspråk fra vers til vers: «Eg kjem» (v.1), «Eg kneler» (v.2), «Eg bøyer meg» (v.3), «Eg reiser meg» (v.4). I løpet av salmen beveges vi fra inderlig bønn og lengsel (v.1), til bekjennelse (v.2 og 3), og til lovsang og sendelse i siste vers. Kantor og tidligere førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole, Arne J. Solhaug, forteller at de hadde teksten hengende på veggen hjemme da hans kone, Olaug, døde brått og uventet i juni 2006. Han skrev melodien som en del av sitt sorgarbeid. 

 

Eg kjem med tome hender (N13 438)

Logg deg inn på salmeboka minutt for minutt, finn salmenummeret og

SYNG MED

https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/16/avspiller

T  1998 Heidi Strand Harboe
M  2006 Arne J. Solhaug

1 Eg kjem med tome hender
og kneler stille ned.
Kyrie eleison, Herre, gje meg fred.
Eg kjem med trøytte lengsler,
eg kjem med redde steg.
Kjære Herre Kristus, ver hos meg.

2 Eg kneler framfor krossen,
eg kneler med mitt svik.
Kyrie eleison, lat meg koma slik.
Eg kjem med tome tankar,
eg kjem med alt eg har.
Kjære Herre Jesus, ver mitt svar.

3 Eg bøyer meg for lyset,
eg kjem med alt eg er.
Kyrie eleison, Herre, ver meg nær.
Eg kjem med mot og redsle,
med all mi bleike tru.
Kjære Herre Jesus, her er du.

4 Eg reiser meg og kjenner
du er og du vil gje.
Kyrie eleison, send meg ut i fred.
Ja, fyll mitt liv, min tanke,
og helga mine ord.
Kyrie eleison. Herre, du er stor.

T © Heidi Strand Harboe M og S © Cantando Musikkforlag AS

 

Torsdag 19.03.2020

Det er Maria Budskapsdag på søndag, og vi gleder oss over at det er 9 måneder til jul. Salmen vi har valgt å dele med dere denne uken står i avsnittet «Maria budskapsdag» i salmeboken. Salmen bruker rosemotivet om Maria: «Å skjønnest rose på vår jord! Maria jomfru, Jesu mor!» Noen av våre julesalmer har rose-motivet, hvor rosen er et bilde på Kristus, det nyfødte barnet: “Det hev ei rose sprunge ut av ei rot så grann» (N13 33) og «Den yndigste rose er funnet» (N13 35). Men tilbake fra middelalderen har rosemotivet også vært brukt om Jesu mor Maria, slik som i denne salmen

.Å skjønnest rose på vår jord (N13 122)

Logg deg inn på salmeboka.minutt for minutt og finn salmenummeret og

SYNG MED

https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/6/avspiller

T Engelsk ca. 1420
O Svein Ellingsen 1986
M Iver Kleive 1996

1 Å, skjønnest rose på vår jord!  Maria, jomfru, Jesu mor!
Alleluia. Alleluia.

2 Den frukt som rosen til oss bar, er alle våre lengslers svar.
Res miranda. Res miranda.

3 Å, duft av himmel! Gud er nær! Gud Fader, Sønn og Ånd er her.
Pari forma. Pari forma.

4 Et barn er født! Å, hør det bud som rekkes oss fra himlens Gud.
Gaudeamus. Gaudeamus.

5 All jordisk lyst og vinning glem for gleden født i Betlehem!
Transeamus. Transeamus.

6 Å, skjønnest rose på vår jord! Maria, jomfru, Jesu mor!
Alleluia. Alleluia.

Res miranda: «vidunderlige sak!»
Pari forma: «av ens form», dvs. av samme vesen
Gaudeamus: «la oss glede oss»
Transeamus: «la oss gå over», dvs. fra den jordiske til den himmelske glede

O © Svein Ellingsen M og S © Cantando Musikkforlag AS

Tilbake